Sáng ngày 18/2/2023, tại Hội trường UBND xã Thạch Sơn, Đẳng bộ xã Thạch Sơn tổ chức hội nghị quán triệt học tập nghị quyết Tư 6, khóa XIII.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và đông đủ cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ, các đồng chí thôn trưởng, trưởng các chi hội, chi đoàn trong toàn xã.
Một số hình ảnh tại hội nghị
Trong thời gian 1 buổi cán bộ Đảng viên đã được các đồng chí lãnh đạo xã trao đổi " NQ số 27-NQ/TW về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, NQ số 28- NQ/TW về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và NQ số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Lãnh đạo xã trao đổi một số NQ
  Hội nghị là dịp để Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các cấp cán bộ, đảng viên trong toàn xã nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XIII, để xây dựng chương trình hành động để đưa NQ vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.
Đồng thời qua buổi học tập NQ nhằm tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của NQ để cán bộ đảng viên tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch./.
 
 
 
 
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 115.333
    Online: 19