Chiều hôm nay, 6/3/2023 Đảng ủy chính quyền đối thoại với nhân dân thôn Tri Khê. Về tham dự có đồng chí Dương Kim Hồng, phó trưởng ban dân vận Huyện ủy, phó Trưởng ban Dân Vận Huyện Uỷ.

Hình ảnh toàn  thể cuộc hội nghị

    Hội nghị đối đoại có 11 ý kiến, đê xuất băn khoăn về việc nhiều hộ  gia đinh không tham gia đóng góp ngày công trong xây dựng NTM đề xuất xã quan tâm đâu tư kênh mương , công tác vệ sinh môi trường, việc cấp bìa cho ba con nhân dân...

Các ý kiến đề xuất, phát biểu của nhân dân

    Đc Đặng Hữu Diệu thay mặt chủ trì tiếp thu ý kiến đê nghị đề xuất cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân giải trình và làm rõ các vấn đề vướng mắc mà nhân dân quan tâm.

Đ/C Đăng Hữu Diệu BT ĐU- CT UBND xã phát biểu tại hội nghị

 Phát biểu tại hội nghị đc Đặng Hữu Diệu BT ĐU-CT UBND xã  cũng đề nghị nhân dân Tri Khê phát huy vai trò trách nhiệm, nổ lực phấn đấu xây dưng thôn Tri Khê đạt chuẩn khu dân cư mẫu năm 2023.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 115.280
    Online: 1